PER NJE MARTESE TE LUMTUR :)
Dhurojani bashkeshortes/it nje histori,keshille,kompliment nga kjo faqe:)

Çfarë virtytesh ka një myslimane devotshme bashkëkohore

Argëtohet me atë çka është e lejuar...  

Cilat janë cilësitë e saj:

Besimi e saj: Pason rrugën e Ehlu sune ve xhematit.

Parulla e saj: Ka thënë Allahu i Lartësuar, ka thënë Muhamedi sal Allahu alejhi ue selem.

Morali i saj: E pajisur me moral te lartë islam.

Edukata e saj: Turpi, nderi, pastërtia, mbulesa.

Shembulli i saj: Nënat e besimtarëve  sahabijatet radi Allahu anhune (Allahu qoftë i kënaqur me to), si dhe grat e ndershme e të devotshme muslimane .

Kënd e don: Allahun  e Lartësuar, Muhamedin sal Allahu alejhi ue selem, dhe kush do qe pason dinin e Allahut te lartësuar  me përpikëri.

Vetmia e saj: Përkujtimi i ahiretit, jetës ne varrë, ku prej ati çasti te qe do te vendoset ne varr e ne atë qastë fillon jeta e ahiretit dhe  veprat e saj te mira janë shoqëruesi ma i mirë i saj .

Shoqet e saj: Çdo besimtare e ndershme e devotshme praktikuese e dinit te Allahut te Lartësuar.

Urrejtja e saj: Ndaj jehudive e të krishterëve dhe munafikave, (hipokritëve), laijcistëve, thirrësve të civilizimit ( degjenerimit) të femrave.

Armiku i saj: Të gjitha llojet e muzikave, dhe të gjitha veglave muzikore, të gjitha revistat qe  shfaqin lakuriqësi  dhe që thërrasin në devijim e degjenerim, si dhe të gjithë filmat degjenerues.

Dëshira e saj e flakët: Pendimi i saj i sinqertë me të gjitha kushtet e ti, ngase Allahu është i mëshirshëm, falës pranon pendimin.

Ndjenjat e saj: Ndjenja të larta islame, jo ndjenja te ulëta e të sëmura.Dasma e saj : Islame, pa këngëtare dhe pa muzikë.

Pushimet e saj: Pushimet i kalon duke kërkuar dituri të dobishme , duke mësuar diç përmendësh nga Kurani, si dhe diç nga argëtimi i lejuar.

Argëtimi:  Argëtohet me atë çka është e lejuar ngase njeriu nganjëherë ka nevojë ta thyej monotonin  por vetëm me argëtim te lejuar.

Ekskursioni: Shëtitja e saj është qe te meditojë, mbi gjithësinë, si dhe për çlodhje dhe pushim.

'' Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë."(Kur'an) This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free