PER NJE MARTESE TE LUMTUR :)
Dhurojani bashkeshortes/it nje histori,keshille,kompliment nga kjo faqe:)

Shembull për ne,Jusufi a.s

Kur-ani Famëlartë na e përshkrunë edhe një shembull tjetër, shembulline të riuti cili refuzoi të bëjë mëkat, edhe pse për këtë I ishin hapur dyert dhe egzistonin gjasa reale. Ky I ri nuk vrapoi pas femrës e cila deshti ta mashtroj, por ajo vrapoi pas tij..Ky I ri na prezantohet nëpersonalitetin eJusufit (alejhi selam), njeriut të sinqertë I cilikonsiderohet shembull I besimtarit durimtar në periudhat e ndrysme të jetës, kurse në këtë per-iudhë ishte durimtarë në sprovë, kjo esprovë u mishërua në guran e kryeministrit të Egjyptit, e cila e kishteatë në dorë, ishte pronarja e tij dhe ai ishte në shtëpinë e saj. Kjo grua, gruaja e kryeministrit të Egjy-ptiti, ishte e bukur dhe me prestigj, të cilës I hyri fuqishëm në zemërdashuria ndaj Jusufit. Kjo grua u lidh intimishtë në shpirtin e saj, dhenë mendime ishte me të, mëngjes e mbrëmje, në kohën e pushimit dhenëkohën e preokupimeve. Kjo ishte një sprovë e vazhdueshme e jo kalimtaredhe e rastësishme. Ajo, nga dashuria e flaktë,doli nga natyra e gruasdhe ia shpaloi dëshirën e vet, I mbylli të gjitha dyert dhe i përgatitikushtet<span>,….E I tha:Eja!...(jusuf:23) </span>

 

Por , cili ishte qëndrimi I këti të riu? Ai kishte mundësi t`I përgjigjet poz-itivisht asaj thirje e ta knaq epshin evetë me të, e askush as që do t`i shi-the e as që do të dinte gjë, pork y I ri refuzoi, u mbrojt moralisht dhe epengoi atë perms disa barierave: bariera fetare kur:<span> “….Ai Jusufi tha:All-llahu më ruajtë….”(Jusuf:23);</span>bariera morale kur aiI tha <span>“…..ai zotriu im(e buri yt), më nderoi me vendosje të mire(si mund t`i bëj hile në familje)?...”(Jusuf:23)</span> Këtu shumë komentues të Kur`anit thonë se ai me fjalën “zotriu im” e kishte përqëllim kryeministrin, I cili I tha gruas së vet: <span> “…. Bëri pritje të kënaqshme…”(Jusuf:21), </span>andaj nuk duhet ti kthehet mirësija me arrogancë dhe besnikrija me tradhëti .Pastaj e kemi barierën e interesit afatgjat e kjo ndodhi kur tha: <span>“…..S`kaDyshim se tradhëtarët nuk kan sukses….”(Jusuf:23</span>),gjithsesi se nese unë e bëjë këtë do të jemë tradhëtarë, kurse kurse tradhëtari asnjëher nuk ka Sukses, nuk është në dobinë time dhe për të mirën e ardhmëris sime që taBëjë këtë punë amorale.

 

Jusufi(aljhi selam)nuk iu përgjigj epshit të gruas, edhe pse ai pati mundësit`I përgjigjet, bile shum njerëz edhe do ta arsyetonin për një vepërimtë tillë,duke thënë se ai ishte I ri, kurse kurse rinia është moshë e vrullit;se ai ishterob,kurse robët e bëjnë atë që nuk mund ta bëjnë njerzit e lir; se ai ishtebeqar dhe nuk kishte grua që t`I mbroj nderin e tij; se ai ishte Ihuaj, kurse I huaji ka guxim ta bëje atë që nuk mund ta bëje vendasi, ekështu me radhë.Egzistojn pra më shum shkaqe të cilët e justifikojnë përgjigjen e Jusufit a.sgruas së kryeministrit, por ai refuzoi, sic u pa kjo kur gruaja e kryeministrit u tha grave të cilat I kishte tubuar në shtëpi, e u kishte përgatitur vendëm-bështetje dhe gosti, dhe cdo njërës prej tyre ia kishte dhënë nga një thikë;

 

Na tregon ajeti kuranor në lidhje me këtë: <span>“… e tha: Dilu para atyre!Kur e pane atë, ato u tronditën dhe I rpenë duart e tyre, e thane: nukështë tjetër vetëm se një engjëll I lartë.”(Jusuf:31)</span>Në këtë rastë gruaja e kryeministrit u tha atyre:<span> “….Qe ky është ai për të cilin më qortuat mua..”</span>

 

Kur grate e qytetit thonin:<span> “….Gruaja e zotëriut I vërsulet marrëzishtëShërbetorit të vetë, atë e ka kapluar në shpirtë dashuria, e ne jemi të bi-Ndura se ajo është në humbje të hapët.”(jusuf;30)</span>Ajo tha: <span>“… Qe ky është ai për të cilin më qortuat mua”(Jusuf:32), </span>dhe ju nuk keni patur rastin te jetoni bashkërisht me të sikur që jetova unë,dheas që e keni pare ndonjë here andja<span> “…Unë e mësyna atë, po ai u ruajtëfort. Po qese nuk bënë cka e urdhëroj, ai gjythqish do të burgoset dhe do tënëncmohet.”(Jusuf;32)</span>ajo thoshte kështu e jusufi dëgjonte:një here përd-orte gjuhën enxitjes, por nuk pati sukses , kurse tani përdor gjuhën e kërcnimit,dhe kanosjes me shpres se do të ketë sukses. Në këtë rast cka bëri Jusufi (alehi selam)? Ai ju mbështet Zotit dhe kërkojMbrojtjen e Tij, duke thënë: <span> “…O Zoti im, burgu është më I dëshiruar për mua , se sa atë që mëOfrojnë ato mua….”(Jusuf:33)</span>Jusufi a.s pra u gjetë në mes dy sprovave, njërës në fe, e tjetrës në këtëBotë.Sprova e fesë ishte që të bëjë amoralitet me atë grua dhe të bëhetmëkatarë, ndërsa sprova e kësaj bote ishte që të burgoset dhe të nënc-mohet.Vallë cilën sprov e zgjodhi Jusufi (alejhi selam)?e zgjodhi sprovën ekësaj bote , kundruall sprovës së fesë ashtu sic na ka mësuar Muhamedia.s.v.s duke Thënë; <span>“ O Zot, mos e bënë sprovën tone në fe”</span>

 

Kypra ishte I riu besimtarë I cili e refuzoi mëkatin, I cili dominoi mbipasionet dhe epshin, I cili u kap për litarin e Allahut xh.sh I cililitar Nuk këputet kurë.

 

Pra Vllezër të dashur ky ishteshembulli më I mirë se si të përballemi ne me sprovat e kësaj botesidomos sprofës së imoralitetit që është prezente ne vendin tone Edhe Jusufi (alejhi selam ) ishte një I ri si ne I krijum nga trupi dhe shpirti Edheai kishte nefs(epsh) por e luftoi atë duke u mbështetur në Allahunxh.sh pse nuk e bëjmë ne këtë? Vallë ne a do jetojm përgjithmonë?Apondoshta nuk japim llogari për asgjë? Jo vlla , e as ty motër në islam,mos u mashtro se fundi vjen shpejtë, e Rinija kalon, Ktheju Allahut dhejetoje jetën në islam nëse don me qen I lumtur në të dy jetrat.

'' Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë."(Kur'an) This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free